Ramazan'da Günün Duası 2022 - Her Güne Bir Dua

Ramazan'da her güne bir dua okumak isteyen vatandaşlar internette arama yapıyorlar. İnanan ve Ramazan ayını oruç tutup ibadet ederek geçirmek isteyenler 30 güne 30 duayı haberimizde bulabilirler..

1. Günün Duası:

Ramazan'da 1. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günde tuttuğumorucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadetedenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundanuyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, eysuçları affeden. Rabbim!

2. Günün Duası:

Ramazan'da 2. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH’ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap veazabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl;rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.

3. Günün Duası:

Ramazan'da 3. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günde bana zekâve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillikve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana dabir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!

4. Günün Duası:

Ramazan'da 4. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH’ım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu gündezikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü edaetmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan)koru; ey basiretlilerin en basiretli!

5. Günün Duası:

Ramazan'da 5. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günde benimağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarrebvelilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin enmerhametlisi!

6. Günün Duası:

Ramazan'da 6. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnızbırakma; azap kırbacınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesileolacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfün ve nimetlerinhakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!

7. Günün Duası:

Ramazan'da 7. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günde oruç tutupibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarındanbeni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasipeyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!

8. Günün Duası:

Ramazan'da 8. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH’ım! Bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, -fakirlerin- karnınıdoyurmayı, karşıma çıkan herkese Selâm vermeyi ve değerli insanlarlaoturup kalkmayı bana nasip eyle; iyilik ve ihsanınla, ey arzu edenlerinsığınağı

9. Günün Duası:

Ramazan'da 9. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH’ım! Bu günde genişrahmetinden beni nasipsi bırakma; açık delil ve burhanlarını banagöster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğa gotür; muhabbetinle eyşevkli insanların arzusu!

10. Günün Duası:

Ramazan'da 10. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH’ım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadeteerişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla eyarayanların en büyük talebi!

11. Günün Duası:

Ramazan'da 11. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH’ım! Bu günde iyilik veihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve–cehennem- ateşini bana haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerinimdadı!

12. Günün Duası:

Ramazan'da 12. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH’ım! Bu günde örtü ve iffetle beni ziynetlendir; bugün kanaat veelde olana yetinme libasını bana giydir; beni bu günde adalet ve insafasevk et ve korktuğum her şeyden beni emniyete al; koruma ve ismetinle;ey korkanları koruyan -Rabbim-

13. Günün Duası:

Ramazan'da 13. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günde beni(maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olmasıtaktir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bu günde takvalı olmayave iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle; yardımınla, eyzavallı ve miskin insanların göz nuru!

14. Günün Duası:

Ramazan'da 14. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günde ayak sürçmelerimden dolayı beni cezalandırma; hatave yanlışlarımı bağışla. Bu günde beni bela ve afetlerin hedefi etme;izzetinle, ey Müslümanların izzeti!

15. Günün Duası:

Ramazan'da 15. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günde bana huşuehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbeetmemle göğsümü genişlet; emanınla, ey korkanların emanı ve güveni!

16. Günün Duası:

Ramazan'da 16. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günde iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl vekötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır. Rahmetinle banaebediyet ve sükûnet yurdu olan -cennette- yer ver; ilahlığın hakkına,ey âlemlerin ilahı!

17. Günün Duası:

Ramazan'da 17. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günde beni salihamellere hidayet et; bu günde beni hacet ve arzularıma kavuştur. Eyaçıklamaya ve sormaya ihtiyacı olmayan; ey âlemdekilerin göğsündebulunanları (içinde geçenleri) bilen –Rabbim-! 'e ve onuntertemiz Ehlibeyti'ne rahmet et.

18. Günün Duası:

Ramazan'da 18. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günün seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beniuyandır; nurların ışığıyla kalbimi aydınlat ve bütün uzuvlarımı bugünün eserlerinden, bereketlerinden yararlandır; nurun ile, eyariflerin gönüllerini aydınlatan!

19. Günün Duası:

Ramazan'da 19. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu gününbereketlerinden nasibimi bol et; hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır;iyi amellerinin kabulünden beni mahrum bırakma; ey apaçık hakka hidayeteden -Rabbim-!

20. Günün Duası:

Ramazan'da 20. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günde cennet kapılarını (yüzüme) aç; cehennem kapılarını-yüzüme- kapat; bu günde Kur'ân okumaya beni muvaffak kıl; eymüminlerin kalplerine sükunet ve huzur indiren -Yüce ALLAH-!

21. Günün Duası:

Ramazan'da 21. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günde benihoşnutluğuna gotürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı banaulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğimyeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!

22. Günün Duası:

Ramazan'da 22. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Fazl-ü rahmetinin kapılarını bugün yüzüme aç; bu gündebereketlerini üzerime indir ve beni hoşnutluğuna vesile olacak şeyleremuvaffak kıl; beni cennetlerinin ortasına yerleştir; ey perişanlarınduasını kabul eden -ALLAH-!

23. Günün Duası:

Ramazan'da 23. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günde beni günahve kusurlardan beni yıkayıp temizle; kalbimin imtihanında banakalplerin takvasını ver; ey günahkârların sürçmelerini bağışlayan–Rabbim-!

24. Günün Duası:

Ramazan'da 24. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günde seni razı edecek şeyleri senden diliyor ve senirahatsız edecek şeylerden sana sığınıyorum. -ALLAH'ım!- Bu günde sanaitaat edip karşı gelmemek için senden tevfik ve yardım diliyorum; el elaçıp dilenenlere cömert davranan –Rabbim-!

25. Günün Duası:

Ramazan'da 25. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Beni bu gündevelilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerininsonuncusu - Mustafa'nın (s.a.a)- sünnetine uyan kimselerdenkıl; ey peygamberlerin kalplerini koruyan -Yüce ALLAH-!

26. Günün Duası:

Ramazan'da 26. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günde çabamı mükâfatlandır; günahımı bağışla; amelimikabul buyur ve gözümü –günahlara- kapa; ey duyanların en iyi duyanı!

27. Günün Duası:

Ramazan'da 27. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günde bana kadirgecesinin sevabını lütfeyle; işlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür;mazeretlerimi kabul buyur; günah ve vizr-ü vebalı üzerimden kaldır; eysalih kullarına şefkatli olan!

28. Günün Duası:

Ramazan'da 28. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günde müstehap (sünnet) amellerden nasibimi çoğalt; -dünyave ahirette- sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağıştabulun; bugünde vesileler arasından sana vesilemi yakınlaştır bana; eyısrarla –yalvaranların- ısrarı kendisini –başkalarıyla ilgilenmekten-alıkoymayan –Rabbim-!

29. Günün Duası:

Ramazan'da 29. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günde rahmetinlebeni kapla; bu günde bana -iyi amelleri yapmak için- tevfik ve -kötüamellerden- korunma -gücü- lütfeyle ve beni şüphe ve suç unsuruaddedilebilecek şeylerin karanlığından temizle; ey mümin kullarınamerhametli olan -Rabbim!-

30. Günün Duası:

Ramazan'da 30. Günün Duası

Resmi İndir

ALLAH'ım! Bu günde tuttuğum orucu kendin ve resulün beğendiği şekildemükâfatlandırıp kabul buyur ve onun furuunu -iman ve ihlâs olan-usulüyle pekiştir; efendimiz ve onun tertemiz Ehlibeytihakkında -Ey Rabbim!- Ve bütün övgüler âlemlerin rabbi olan ALLAH'amahsustur.

Ramazan Ayı İle İlgili Durum Paylaşımları:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!:
emotion
1
emotion
0
emotion
0
emotion
0
emotion
0
emotion
0
emotion
0
Dostlarınla paylaş:
WPDURUM KULLANICILARI NE DİYOR?
Yorum yaz
Hz. Yusuf sözleri 2023
Hz. Yusuf sözleri 2023

Hz. Yusuf sözleri, sadece iki insanın birbirine olan aşkında değil Allah’a olan aşktan da...

 • Anlamlı
 • 4 gün önce
 • 87
Kız Evlatla İlgili Anlamlı Sözler
Kız Evlatla İlgili Anlamlı Sözler

Evlat gibisi var mıdır insan için? Canının parçasıdır evlat ve ebeveynler çocukları için...

 • Anlamlı
 • 5 gün önce
 • 108
Anlamlı Zenginlik Sözleri
Anlamlı Zenginlik Sözleri

Zenginliği anlatan güzel sözleri, komik zenginlik sözlerini, para ile ilgili sözleri ve daha...

 • Anlamlı
 • 12 gün önce
 • 148
En Güzel Beşiktaş Sözleri 2023
En Güzel Beşiktaş Sözleri 2023

Ateşli taraftarları ile Türkiye’nin en büyük kulüplerinden ya da herkesin ifade ettiği...

 • Anlamlı
 • 14 gün önce
 • 99
Trabzonspor Taraftar Sözleri 2023
Trabzonspor Taraftar Sözleri 2023

Beğendiğiniz Trabzonspor İle İlgili Sözleri sosyal medya hesaplarınızdan sizler de...

 • Anlamlı
 • 21 gün önce
 • 138
21 Ocak Dünya Sarılma Günü Sözleri 2023
21 Ocak Dünya Sarılma Günü Sözleri 2023

Dünya Sarılma veya Kucaklaşma Günü, ilk olarak 21 Ocak 1986 tarihinde Michigan’da...

 • Anlamlı
 • 27 gün önce
 • 245
Daha fazlası
WPdurum'a abone olun

Paylaşımlardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız abone olun!