Hz. Ömer'in Adalet ile İlgili Sözleri

Adaletiyle ve cesaretiyle bilinen Hz. Ömer’in sözlerini bir araya getirdik. Çok fazla bilinmeyen ve duyulmayan Hz. Ömer’in adaletle ilgili sözlerini sizler için özenle hazırladığımız bu içerikte bulabilir ve paylaşabilirsiniz. İslami Sözler ve Özlü sözler kategorisinde de yer alan Hz. Ömer sözleri ile birlikte sizleri baş başa bırakıyoruz.

Hz. Ömer Sözleri

Adalet olmadıkça yönetimin, edep olmadıkça asaletin, cömertlik olmadıkça zenginliğin faydası olmaz.

Dünyaya az meylet ki, hür yaşayasın.

En zor ibadet, gönül kazanmaktır. En büyük günah kalp kırmaktır.

Hz. Ömer'in Sözleri

Resmi İndir

Günahtan korun.

Şükür nimeti artırır.

Düşmanından uzak dur.

Kabirlerde huşu içinde ol.

İbadet anında tevazu içinde ol.

Yalnızlık, cahil insanlarda oturmaktan daha iyidir.

Mal cimride, silah korkakta, fikir zayıfta olursa işler bozulur.

Güvenilmeyen arkadaşından sakın.

Kötülüğü bilmeyen onun tuzağına düşer.

Hz. Ömerin anlamlı sözleri

Resmi İndir

İyiliğin şerefi çabuk yapılmasındandır.

En Güzel Hz. Ömer Sözleri

Allah’tan korkandan başka güvenilir kimse yoktur.

Gözü haramdan korumak, en güzel şehvet perdesidir.

Tevbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur.

Resimli Hz. Ömer Sözleri

Resmi İndir

Yalan yemin etmeyi önemsiz görme; Allah seni helak eder.

Kötülüklerini öğrenmemek için kötülerle arkadaşlık etme.

Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım.

En Güzel Hz. Ömer Sözleri

Resmi İndir

Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.

Ölçünüz daima Allah rızası olsun.

İşlerinde de Allah’tan korkanlarla istişare et.

Doğruluk her ne kadar seni öldürse bile ondan ayrılma.

Bana ayıplarımı söyleyen kimse Allah’ın rahmetine kavuşsun.

En anlamlı Hz. Ömer sözleri

Resmi İndir

Helâlin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.'

Dünyaya az meylet ki hür yaşayasın.

Çok konuşan çok yanılır. Çok gülenin heybeti ve hayası azalır.

Hz. Ömer mescid Sözleri

Resmi İndir

Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun Hz. Ömer Sözleri gözünde küçülür ve heybetsiz olur.

İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzetmemiz gerekir.

Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.

Hz. Ömer'in Adalet Sözleri

Resmi İndir

Arkadaş çokluğu, zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır.

Mescidde oturan kimse, Allahü teâlâ’nin huzurunda bulunuyor demektir.

Her gün, falanca öldü denilir. Bir gün gelecek, Ömer öldü, denilecek.

Kabirlerde huşu içinde ol.

Güvenilmeyen arkadaşından sakın.

Hz. Ömer ölüm hakkında

Resmi İndir

İbadet anında tevazu içinde ol.

Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım.

Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun Hz. Ömer Sözleri gözünde küçülür ve heybetsiz olur.

Olmayan şeyler hakkında soru sorma. Çünkü boş şeyle meşgul olmuş olursun.

Anlamlı Hz. Ömer Sözleri

Resmi İndir

Komşusu, akrabası ve arkadaşı tarafından iyi denen kimse gerçekten iyidir.

Beni kimsenin bilmesi önemli değil. Rabb’im bilsin yeter. Kim ne derse desin bana RAbb’im kulum desin yeter.

Hz. Ömer cahil insanla ilgili

Resmi İndir

Bir kimsenin kıldığı namaza ve tuttuğu oruca bakmayanız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emanet edildiğinde riayet ediyor mu, helal haram gözetiyor mu, insanlara merhametli davranıyor mu ona bakın.

Ölümü, yattığın zaman yastığının altında, kalktığın zaman burnunun ucunda bil!

“Bizim çarşımızda dini bilen kimseler satıcılık yapsın!” (Tirmizî, Vitr 21/487)Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sâdık niyetdir.

Eşler arasında tartışma olursa iki tarafta ateş olmasın. Bir taraf su olsun ki sorun çözülsün.

Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım

Hz. Ömer'in en anlamlı sözleri

Resmi İndir

İnsanların en cahili, ahiretini başkasının şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli; zayıflık belirtmeden yumuşak ol.

“Ribâyı da rîbeyi (fâiz şüphesi olan şeyi) de terk ediniz.” (İbn Mâce, Ticârât, 58)

Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız.

Oburluktan sakınınız, zira oburluk bu dünyada hamallık öldükten sonra ise pis kokudur.

Hz. Ömer cahil insan sözleri

Resmi İndir

Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.

Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma namaz ve niyazına bakma aklına ve doğruluğuna bak.

Gözü haramdan korumak, en güzel şehvet perdesidir.

Hz. Ömer'in Adalet Sözleri

Resmi İndir

“En sevdiğim kişi, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir.” (Suyûtî, Târîhu’lHulefâ, s. 130)

Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma namaz ve niyazına bakma aklına ve doğruluğuna bak.

Hz. Ömerin haksızlıkla ilgili sözleri

Resmi İndir

Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile alim; kalbi ile cahil olan kimselerdir.

Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım.

Hz. Ömer Adalet Sözleri

Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız.

Hz. Ömer Adalet Sözleri

Resmi İndir

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.

Helâlin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

Ahiret işlerinde zarar etmektense, dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır.

Kendileriyle yaşayacağın doğru arkadaşlar edin. Çünkü onlar rahatlıkta ziynet, sıkıntılı anında hazırlıktır.

İnsanlar seni kendinle ilgilenmekten alıkoymasın. Çünkü durumundan onlar değil sonunda sen sorumlu olacaksın.

Insanların en cahili, ahiretini başkasının şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli; zayıflık belirtmeden yumuşak ol.

Hz. Ömer çok güzel sözler

Resmi İndir

Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim.

İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır.

Ahiret işlerinde zarar etmektense, dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır.

İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzetmemiz gerekir.

Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile alim; kalbi ile cahil olan kimselerdir.

“Ben Müslüman olduğum zamandan beri ayakta abdest bozmadım!” (Tirmizi, Tahâret, 8/12. Krş. İbn Mâce, Taharet, 14)

“Yüze karşı övmek boğazlamak gibidir.” (İbn Kuteybe, elMesâil, Dımaşk 1990, s. 145; İbnü’lCevzî, Menâkıb, s. 225)

“Akıllı bir adam görmedik ki, Bakara Sûresi’nin sonundaki iki âyeti okumadan uyusun!” (Dârimî, Fezâilü’lKur’ân 14)

Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.

Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sâdık niyetdir.

Arkadaş çokluğu, zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır.

Allah’a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin çünkü onlar tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar.

Tevbe’den maksat günahı bilip yapmamaktır. Ameli salihte bulunmaktan maksad, kendini beğenmemektir. Şükürden maksad, aczini itiraf edip kulluğu bilmektir.

Hz. Ömer namaz sözleri

Resmi İndir

Tevazunun başı, bir Müslüman ile yolda karşılaşırsan ilk önce selamı senin vermen, bir mecliste en geride oturmaya razı olman ve şöhretten uzak durmandır.

“Ben, Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in gün boyu açlıktan kıvranıp, karnını doyuracak âdi hurma bile bulamadığını gördüm!” (Müslim, Zühd 36; İbn Mâce, Zühd 10)

“Ey iman edenler, sabredin, düşmanlarınızdan daha sabırlı olun, cihâda hazır bulunun, Allah’tan da korkun ki başarıya eresiniz!».” (Ali İmrân 200) (Muvatta’, Cihâd 6)

Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır.

Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sadık niyetidir.

Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, Allah’ı bilip, o’na isyan etmesi; şeytan’ı bilip ona itaat etmesi ve dünyayı bilip ona meyletmesidir.

Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım.

Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir.

“Mü’minin başına ne zaman bir şiddet ve zorluk gelecek olsa, Allah bundan sonra ona bir ferahlık ve kurtuluş verir. Zira bir zorluk iki kolaylığa asla galebe çalamaz. Cenâbı Hak da Kur’ânı Kerim’inde şöyle buyurmuştur:

Hz. Ömer'in kadın ile İlgili Sözleri

Resmi İndir

“Görmediğim sürece sizin bana en sevimliniz, ismi en güzel olanınızdır. Gördüğümde bana en sevimliniz, ahlâkı en güzel olanınızdır. İmtihan ettiğimde sizin bana en sevimli olanınız, en doğru sözlünüzdür.” (İbnü’lCevzî, Menâkıb, s. 219)

Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir.

Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır.

Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim.

“Allah’ın malı (Beytülmâl) karşısında kendimi yetimin velîsi gibi kabul ettim. İhtiyacım yoksa ondan hiçbir şey almadım, ihtiyacım olduğunda ondan kifâyet miktarı yedim, elime imkân geçince de aldığım şeyi geri ödedim.” (İbni Saʻd, Tabakât, III, 276)

“Dikkat edin! Sizden sonra bazı insanlar çıkacak ve recmi, deccâli, şefaati, kabir azâbını ve bazı insanların Cehennem’de yanıp kömür hâline geldikten sonra oradan çıkarılmasını yalanlayacaklar.” (Ahmed, I, 23; Abdü’rRazzâk, Musannef, VII, 330; Ebû Ya’lâ, Müsned, I, 136)

“Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız! Konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emânet edildiğinde emânete riâyet ediyor mu, dünyaya meylettiği zaman helâl, haram gözetiyor mu, ona bakınız.” (Beyhakî, esSünenü’lkübrâ, VI, 288; Şuab, IV, 230, 326)

Ölümü, yattığın zaman yastığının altında, kalktığın zaman burnunun ucunda bil!

Tevbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur.

En iyi islami yazılarımız:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!:
emotion
1
emotion
0
emotion
0
emotion
0
emotion
10
emotion
0
emotion
0
Dostlarınla paylaş:
WPDURUM KULLANICILARI NE DİYOR?
Yorum yaz
Neşet Ertaş Sözleri: Türk Halk Müziğinin Efsanesinden Derin Anlamlar
Neşet Ertaş Sözleri: Türk Halk Müziğinin Efsanesinden Derin Anlamlar

Neşet Ertaş'ın eşsiz sesi ve derin sözleriyle dolu dünyasına hoş geldiniz! Web sitemizde,...

 • Anlamlı
 • 6 ay önce
 • 1.3k
Umre Dönüşüne Özel: Anlamlı Mesajlarla Karşılayın
Umre Dönüşüne Özel: Anlamlı Mesajlarla Karşılayın

Umre'nin kutsal topraklarından dönen sevdiklerinize özel bir selam vermek ister misiniz? Web...

 • Anlamlı
 • 6 ay önce
 • 1.2k
Müslüm Gürses Sözleri
Müslüm Gürses Sözleri

Müslüm Gürses, Türk müziğinin ünlü sanatçılarından biridir ve "Müslüm Baba" olarak da...

 • Anlamlı
 • 5 ay önce
 • 1.4k
Kadınları Etkilemenin Yolu: Romantik ve Anlamlı Sözlerle Dolu İçerik
Kadınları Etkilemenin Yolu: Romantik ve Anlamlı Sözlerle Dolu İçerik

Web sitemizde, kadınları etkilemenin inceliklerini keşfedin! Romantik ve anlamlı sözlerle dolu...

 • Anlamlı
 • 6 ay önce
 • 1.1k
Sık Sık Duyduğumuz Klasik 10 Anne Sözü: Annelerin Dilinden Hayat Dersleri
Sık Sık Duyduğumuz Klasik 10 Anne Sözü: Annelerin Dilinden Hayat Dersleri

Anneler, yaşamın içerisinde öğretilerle dolu olanaklar sunarlar. Onların klasik sözleri,...

 • Anlamlı
 • 5 ay önce
 • 1.3k
İltifat Sözleri: Güzel Anları Taçlandırın, Sevdiklerinize En Tatlı Sözleri Söyleyin
İltifat Sözleri: Güzel Anları Taçlandırın, Sevdiklerinize En Tatlı Sözleri Söyleyin

Sevdiklerinize duyduğunuz içten duyguları en güzel şekilde ifade etmek için ihtiyacınız...

 • Anlamlı
 • 6 ay önce
 • 1.2k
Daha fazlası
WPdurum'a abone olun

Paylaşımlardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız abone olun!