Hz. Muhammed Sözleri, Hadisleri, Resimli Hz. Muhammed Sözleri

Hz. Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) söz ve davranışlarına hadis denir. Gerek yaşayışı ile gerekse de hayatı ile insanlığın efendisi olan sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hayatına dair bilgiler İslam kaynaklarında yer almaktadır. Peki Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in hayatı, sözleri ve sünnetleri nelerdir? İşte Peygamber Efendimiz'in hayatına dair tüm bilgiler.

Kim, Allah’ın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın.

Sahibinin ağzından lanet çıktığı zaman bakar, eğer yöneltildiği kimsede kendisine yol bulursa ona gider, aksi halde kendisinden çıktığı kimseye döner.

İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah'tan korksun!" (Heysemî, IV, 252)

Hz. Muhammed Sözleri

- "Allah, her işte ihsanı (güzel davranmayı) emretmiştir.'' (Müslim, Sayd ve Zebâih, 57.)-

"Ailesini müdafaa ederken öldürülen şehittir." (Tirmizî, Diyât, 21) 3650 "Kişinin imtihanı, ailesi, malı, çocuğu ve komşusu iledir. Namaz, oruç, sadaka ve (iyiliği) emredip (kötülükten) sakındırma işte bu imtihan için kefaret olur." (Buhârî, Mevâkîtü's-salat, 4)

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Sözleri

" Bana yakın olanlar benim soyumdan gelenler değildir. Benim yolumdan gelenlerdir. "

" İnsanoğlu iki şeyin kıymetini bilmez. Vücut sağlığı ve vicdan rahatlığı. "

" Kalp kırmak Allah-u Teala'yı incitmek gibidir. "

En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır.

"Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın!" (Müslim, Salât, 136)

- Hz. Aişe'ye (r.a.) "Hz. Peygamber (s.a.s.) evde ne yapardı?" diye sorduğumda şöyle cevap vermişti: "Ailesinin işlerini görür, ezanı duyunca (namaz için) çıkardı." (Buhârî, Nafakat, 8)

- "İnsanların Allah'tan en uzak olanı, katı kalpli kimselerdir." (Tirmizî, "Zühd",61)

Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile…

Sen babanın yerine hacca git. Hayrın arttıramazsan, şerrini de arttıramazsın.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Sözleri

Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim.

Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur.

''Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.'' (Tirmizi, Birr, 33)

- "İyilik güzel ahlaktır; günah da içinde tereddüt uyandıran ve halkın bilmesini istemediğin şeydir."[Müslim, el-Birrü ve's Sıle, 2553]

Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah’a sığının.

Ey ümmet, sizin için bilmedikleriniz hususunda korkmuyorum, lakin bildiklerinizi nasıl tatbik ediyorsunuz, ona dikkat edin!

Allah’a hamd ü sena ile başlamayan her mühim işin feyzi ve bereketi olmaz.

Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter.

İman edip hayırlı işler yapanların son duaları; ‘Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun’ cümlesidir.

''Bizi aldatan bizden değildir.'' (Müslim, Îman, 164)

Hz. Muhammed Hadisleri

- "Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yandır."(Ebû Davûd, Zekat, 45)

- "Kıyamet gününde, Allah katında konumu en kötü olacak insanlardan birisi, karısı ile beraber olup da onun (özel hayatına ilişkin) sırlarını yayan kimsedir." (Müslim, Nikah, 123)

Bir anşık tefekkür, bin yıl ibadetten hayırlıdır.

Ümmetimin helâkı şu üçtedir: Asabiyye… Kaderiye… birde kitab ve sünnete dayanmayan (boş) rivayet.

Cennete ilk çağırılacak olanlar, bollukta darlıkta hep Allah’a şükür eden hamdçılardır.

"Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir." (Tirmizî, İlim, 14.)

- "Kim üç kız çocuğunun geçimini sağlar, onlan terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa, cennet onundur!" (Ebû Davûd, Edeb, 120-121)

- "Allah'tan korkunuz; çocuklarınız arasında adaletli davranınız." (Müslim, Hibât 13)

Deli, cüzzamlı ve alaca hastalığı olan kimseler ile nikah yapmaktan kaçının.”

"Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir." (Tirmizî, İlim, 14.)

Resimli Hz. Muhammed Sözleri

- "Kim üç kız çocuğunun geçimini sağlar, onlan terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa, cennet onundur!" (Ebû Davûd, Edeb, 120-121)

- "Allah'tan korkunuz; çocuklarınız arasında adaletli davranınız." (Müslim, Hibât 13)

Dört şey Arş’ı Azam altındaki hazineden imal edildi. Fatiha, Ayetel Kürsi, Amenerresulihi, İnna A’teyna.

Sizin en fenanız; söz taşıyanlar, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşürenlerdir.

Ey hanımlar! Şeytan feryadından sakınınız. Gözden gelen yaş, Allah’tan ve merhamettendir. Elle olan ve dil ile olan şeytandadır.

Dört şey Arş’ı Azam altındaki hazineden imal edildi. Fatiha, Ayetel Kürsi, Amenerresulihi, İnna A’teyna.

Sizin en fenanız; söz taşıyanlar, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşürenlerdir.

Ey hanımlar! Şeytan feryadından sakınınız. Gözden gelen yaş, Allah’tan ve merhamettendir. Elle olan ve dil ile olan şeytandadır.

Hz. Muhammed Güzel Sözler

"Biriniz din kardeşine danıştığı zaman, danışılan kişi ona görüşünü belirtsin." (İbn Mâce, "Edeb", 37)

- "Dua, ibadetin özüdür." (Tirmizî, Deavât, 1)

Her kim ölümünden sonra kırk hadis bırakırsa o kişi cennette benim arkadaşımdır.

Bana yalan isnad eden, ateşten bir yatağa kendini hazırlasın

Sizden birinizde bir hal (vesvese) olduğu zaman üç defa tekbir getirsin. Zira bu hassasiyeti mümin duyar.

Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur.

"Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın (c.c.) size emrettiği gibi kardeşler olun." (İbn Mâce, "Et'ime" 1)

İslami söz

- "Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhâcir de Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir." (Buhari, Bedu'l-vahy, 4)

- "Kişinin, Müslüman kardeşini küçük görmesi kötülük olarak kendisine yeter." (Müslim, Birr, 32)

- "Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır." (Ebû Dâvûd, Libâs, 4.)

“Yüzlere vurmaktan sakının, yüzlere vurmayın.” Yüze ve kafaya ne surette olursa olsun vurmak caiz değildir çünkü kafa ve yüz mükerrem kılınmıştır.

Ben müminlere kendi nefislerinden daha alâyım. Kim borçlu ölürse, onun borcunu ödemek bana aittir. Mal bırakırsa, varislerinin olur

Allah bir kulu sevdi mi ona dünya işlerini kapar, ahiret işlerini açar.

Hz. Muhammed söylediği sözler

Ne alimlere karşı iftihar ve övünmek için ne de cahillerle münakaşa etmek için ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep etmeyiniz.

"Veren el üstündür. Vermeye, geçimini sağlamakla yükümlü olduğun kimselerle; annenle, babanla, kız ve erkek kardeşlerinle başla. Sonra da yakınlık durumuna göre devam et." (Nesâi, Zekât, 51)

- "Sakın babalarınızdan yüz çevirip uzaklaşmayın! Kim babasından yüz çevirirse (bu davranış) nankörlüktür." (Buharî, Ferâîz, 29)

Beş şeyden önce beş şeyi ganimet bil; İhtiyarlığından önce gençliğinin, hastalığından önce sağlığının, fakirliğinden önce zenginliğinin, meşguliyetinden önce boş vaktinin, ölümünden önce hayatının…

Kardeşinin davetine icabet et. Zira kardeşin için, sen iki durumda bulunursun. Ya o hayır üzeredir ve sen o davette hazır olmaya layıksın veya o şer üzerindedir ve sen onu ondan men eder ve hayırla emredersin.

"Hoş gör ki, hoş görülesin." (İbn Hanbel, 1/249)

- ''Ümmetimin din işlerinde faydalı kırk hadis ezberleyen, âlimlerle haşr olur.'' (TABERANİ)

Muhammed peyğamber Sözleri

- "Anne baba cennet kapılarının en ortancasıdır. Bu kapıdan girme fırsatını ister kaçırsın ister yakalarsın." (Tirmizî, Birr ve sıla, 3)

Hz. Muhammed ( s.a.v) Hadisleri

Hadis Peygamber efendimiz tarafından söylenilen, islam alimleri tarafından kaleme alınan yazılı sözlerdir. Peygamber Efendimiz tarafından söylenilen hadisleri sizler için derledik. İşte, Hz. Muhammed hadisleri,

"İnsanların güzelce hizmet ve sohbet etmesine en layık olan kimdir?” Hazreti Peygamber; “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi.”Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Sonra babandır” buyurdu. / Ebu Hureyre (r.a.) Buhari

Hz. Muhammed ( s.a.v) Hadisleri

"İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez." (Buhârî, Tevhîd, 2; Müslim, Fedâil, 66)- "Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp (akşam) dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız.'" (Tirmizî, Zühd, 33.)

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Sünnetleri

Alışverişte pazarlık yapmak

Yemeğe besmele çekerek başlamak

Diş temizliğinde misvak kullanmak

Uyurken sağ tarafına dönerek uyurdu

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Sünnetleri

Su içerken oturarak içerd

Yemek yerken sofrada daima sirke bulunurdu

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) HADİSLERİ

Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse." (Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 45)

- "Gücünüzün yettiği ibadeti yapın. Zira siz usanmadıkça Allah usanmaz." [Buhârî Teheccüd 3/31; Müslim Müsafirin, 785]

- ''Büreyde'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle demiştir: Size kabir ziyaretini yasaklamıştım; ama artık ziyaret edebilirsiniz.'' (Müslim, Cenâiz, 106) 3050 "Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yandır." (Ebu Dâvûd, Tahâret, 94)

En güzel islami Sözler

Size gereken benim sünnetimdir.

Herhangi biriniz Cuma namazına, geleceği zaman gusletsin. Buhari

Size, sıkı sarıldığınız sürece sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Allah`ın kitabı, Resulünün sünneti.

Yemeklerinizi toplu olarak yiyin; yemekleriniz bereketli olsun.

Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!" (Tirmizî, Birr, 55)

- ''İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.'' (Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16)

- "Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer." (Müslim, Birr, 66)

Bir gün Resulullah(sallallahu aleyhi ve sellem) torunu Hasanı aramaya çıktı. Bende yanındaydım. Sonra onu bulunca bağrına bastı ve öptü: “Allah`ım ben onu seviyorum; sen de onu ve onu sevenleri sev” dedi. / Ebu Hureyre (r.a.) Buhari

Bilginler, Nebilerin varisleridir.

Kalpler, kendilerine iyilik edenleri sevmeye meyilli olarak yaratılmışlardır. Suyuti

Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Buhari

"Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun!" (Müslim, Hibe, 13)

Hz. Muhammed durum mesajları

- ''Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar, Allah katında nurdan koltuklara otururlar.'' (Müslim, İmâre, 18)

- "Sadakanın en faziletlisi, Müslüman kişinin ilim öğrenmesi, sonra da onu din kardeşlerine öğretmesidir." (İbn Mâce, "Sunne" 20)

Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşiyle üç günden fazla küs durması helâl olmaz!" (Buhârî, Edeb, 62)

- "Kardeşinle (düşmanlığa varan) tartışmaya girme, onunla (kırıcı şekilde) şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme." (Tirmizî, Birr, 58)

- "Biriniz kardeşine sevgi duyduğunda bu sevgisini ona bildirsin." (Tirmizî, "Zühd" 53)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!:
emotion
1
emotion
0
emotion
0
emotion
0
emotion
0
emotion
0
emotion
0
Dostlarınla paylaş:
24 gün önce
422 kez okundu
wpdurum.com-çular ne diyor?