Kadına şiddete hayır sözleri - Kadına şiddetle ilgili sözler

Gün geçmiyor ki kadına şiddet haberleri çıkmasın, Türkiye'nin 81 ilinden her gün yüzlerce kadına şiddet haberi geliyor. Kadına şiddete tüm toplum olarak karşı durmalıyız. Bu konuda bize düşenin konuyla ilgili dikkat çekici sözler paylaşmak olduğuna karar verdik. İşte Kadına Şiddete Hayır Sözleri

Kadına Şiddete Hayır Sözleri

Sözlü ve fiziksel kadın ya da çocuk tüm şiddet ve tacizlere HAYIR!

Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir.

Kadına şiddeti reva gören bir düşüncenin, İslam ahlakından dayanak bulması mümkün değildir.

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

Erkeklik kadını sevmek saygı duymaktır , ona vurmak değildir.

"Şiddet kaderiniz değil. Şiddete göz yummayın, sessiz kalmayın."

Kadına şiddete hayır

Resmi İndir

Evde, işte, sokakta kadına şiddete sessiz kalma.

Ölmek istemiyorsan haykır.

Önce zihinlerdeki kadını özgürleştirmemiz gerekiyor!

Kadına şiddete hayır demek zorunda bırakılmayacağımız bir hayat diliyorum.

Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur.

Kadına şiddetle ilgili sözler

Resmi İndir

Kadına yönelik şiddet; insanlık onurunun ayaklar altına alınması, erdemin, faziletin, hoşgörünün ve insanlığın insafsızca katledilmesi demektir.

Kadınlara kalkan eller kırılsın!

Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimseler değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür..

"Kadınlarımız, bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Unutmayalım ki, "Kadına Yönelik Şiddet İnsanlığa İhanettir". Kadınlarımızın yani geleceği şekillendiren insanların daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi ve takvimlerimizden 25 Kasım'ı çıkarabilme ümidiyle..."

Kadınlara kalkan eller kırılsın

Resmi İndir

Yeryüzünün ve gökyüzünün bir tamamlanma halinde oluşu, birinin bitip diğerinin başladığı yerde ümidi ve kalbindeki sevgisi hiç bitmeyen kadınla mümkündür.

Kadına şiddete hayır demek zorunda bırakılmayacağımız bir hayat diliyorum.

Kadına şiddet toplumsal bir HASTALIKTIR!

Kadına şiddete hayır! Onun bedeni zaten ürkek, ne dedin erkek, neremiz erkek? O bedeni terk et!

Her şiddet eylemi kelimelere dökmeyi beceremediğiniz bir şeylerin var olduğunun işaretidir.

Bir ülkede kadın ve çocuklar şiddet görüyor, öldürülüyorsa o ülkenin geleceği de ölüyor demektir.

Şiddetle geçen yaşamlar şiddetle son bulur.

En anlamlı kadına şiddet sözleri

Resmi İndir

Erkeklik kadına vurmakla değil, onu korumakla gösterilir.

Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

Ahlak, namus deyince sadece kadından konuşan herkes ahlaksız ve namussuzdur. Frida Kahlo

Bir ülkede kadın ve çocuklar şiddet görüyor, öldürülüyorsa o ülkenin geleceği de ölüyor demektir.

Şiddet korkunun çocuğudur.

Vazgeçme! Çünkü umut hiç bitmez..

"Bu itibarla, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nün, ülkemizde ve dünyada kadına yönelik şiddetin önlenmesine, kadın haklarının korunup geliştirilmesine ve sorunlara karşı duyarlı olmaya zemin teşkil etmesini temenni ediyorum."

Resimli kadına şiddete hayır sözleri

Resmi İndir

Unutma! Kadınlarımız; annelerimizdir, eşlerimizdir, çocuklarımızdır, sevdiklerimizdir, evine ekmek götüren emekçilerdir.

Önce sizi sevdiklerini söylerler sizsiz yaşayamayacaklarını sonra sizi öldürürler sizi yaşatmazlar sessiz kalma sevgi hayat verir hayat almaz.

Vücudumuzda kapanır, ruhumuzda kapanmaz. Sizi yaralayan zarar veren erkekleri affetmeyin, unutmayın, sessiz kalmayın.

Kadına yönelik şiddet

Resmi İndir

Dövebildiğin kadar değil sevebildiğin kadar kazanırsın.

Kadına Şiddete Hayır Sözleri 2022!

Şiddet kadınların kaderi olmasın.

Kadına Şiddete Hayır… Bir kadına şiddet uygulamak sizin güçlü bir insan olduğunuzu göstermez. Bilakis insan olamadığınızın ispatırdır…

Dişisine kötü davranan tek hayvan insanoğludur..

Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Dövebildiğin değil sevebildiğin kadar adamsın!

Yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları saygıyla anıyorum.

Kadının toplumdaki saygınlığı medeniyetin göstergesidir.

Kadına Şiddete Hayır Sözleri 2022

Resmi İndir

Şiddet, yetersiz kimsenin son barınağıdır.

Bir Kadına tekme atmak yalnızca karnındaki bebeğin hakkıdır

Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer.

Kadınlara şiddet değil sevgi gösterelim.

Bir kadın olarak son nefesime kadar ne mücadele etmekten ne susmaktan vazgeçmeyeceğim vicdanım ve kalbim beni nereye yönlendiriyorsa onu bulup başımın üstünde taşıyacağım. Ne kendimden vazgeçicem ne başkası için yine kendimden .

Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye, eski devirlerdeki gibi basit değildir. Gerekli özellikleri taşıyan evlat yetiştirmek, pek çok özelliği şahıslarında taşımalarına bağlıdır. Bu sebeple kadınlarımız, hatta erkeklerden daha çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgin olmaya mecburdurlar! Atatürk

Kadın sizi dünyaya getirdi ve kadın size sevgiyi öğretti, Kadın size adamlığı öğretti… Ve siz! her bir kadını öldürdüğünüzde olmayan adamlığınızı da öldürdünüz!! Dünyada, kadına şiddet uygulayan bir erkek kadar alçak ve korkak bir tür yoktur!!

"Sizin en hayırlınız, ehline (eşine ve çocuklarına) en hayırlı olanınızdır. Ve ben de ehline karşı en hayırlı olanınızım."

"Mü'minlerin îmân bakımından en olgunu ve en hayırlısı, hanımına karşı en hayırlı olanıdır."

Kadına Şiddete Son

Resmi İndir

Korkma gücünün farkında ol, sıra sana gelmeden sesini çıkart.

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.

Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Yetiştirildiğinize pişman etmeyin kadınları…

Bir Kadına tekme atmak yalnızca karnındaki bebeğin hakkıdır

Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer.

Kadın karnına koca bir dünya sığdırdı, siz dünyanıza bir kadını sığdıramadınız.

Bir kadına şiddet uygulamak sizin güçlü bir insan olduğunuzu göstermez. Bilakis insan olamadığınızın ispatırdır…

Kadına el kaldırmak

Resmi İndir

Erkeklik kadına vurmakla değil onu korumakla gösterilir.

Her kadın bir annedir. Anne ye el kalkar mı?

1999 yılında BM Genel Kurulu kararı ile, kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ vesilesiyle tüm kadınlarımızın şiddetten uzak sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini dilerim.

Bir yanda korku, diğer yanda ümidin varsa iki kanatlı olursun” der Mevlâna ve ekler: Tek kanatla uçulmaz zaten… Tüm zor ihtimallerin arasında hayatın getirdiği her ne olursa olsun, bir yolunu bir olurunu bulan ümidin ta kendisidir kadın…

Kadına dokunma

Resmi İndir

Hiçbir kadın cenneti bulmak için bir erkeğin cehennemine katlanmak zorunda değildir.

KADINA ŞİDDETE HAYIR SÖZLERİ

Korkma gücünün farkında ol, sıra sana gelmeden sesini çıkart.

Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Yetiştirildiğinize pişman etmeyin kadınları…

Bir kadına şiddet uygulamak sizin güçlü bir insan olduğunuzu göstermez. Bilakis insan olamadığınızın ispatırdır…

"Sizin hayırlınız, eşine hayırlı olandır. Ben de eşime karşı sizin en hayırlınızın. Kadınlara ancak iyi insanlar iyi davranır; onlara karşı ancak kötü kişiler, ihanet eder."

"Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür."

Kadını koru

Resmi İndir

Tecavüz bir benliğe girip bir öyküyü darmadağın etmektir! Tecavüz ruha cinayettir! Şiddettir. Kadına şiddete HAYIR!

”Ailedeki şiddet insanları öldürür.”

”Ailede şiddet geleceği karartır.”

Milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir. Atatürk

Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!

Kadınlarımız insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşir bir hayat ediyor.

Şüphesiz ki kadına yönelik şiddet sadece kadına değil aynı zamanda bütün topluma zarar vermektedir. Ülkemizde insan haklarının, demokrasinin, eşitliğin ve hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin durdurulması gerekmektedir.

Şiddetin eskiden beri tekrarlanan olgu olarak cahiliye toplumlarına ve zihniyetine mahsus bir insanlık suçudur.

”Ailenin yıkımı ve nefretin getirisi şiddetle olur.”

”Kadınlara dokunma!”

Kadını sev

Resmi İndir

”Bugün rüzgar eken, yarın fırtına biçer.”

”Erkekler evde aslan, dışarıda kuzu kesilirler.”

”Şiddet cahillik göstergesinin en üst sınırıdır”

Kadınlar insanca yaşamayı hak ederler.

Resimli kadına şiddete hayır sözleri

Kadını üzme

Resmi İndir

Kadına şiddet uygulanmaz.

Kadına yapılan şiddet suçtur.

Gücün kadınlara yetiyorsa hayvandan farksızsın.

Şiddetli fırtınanın arkasından sükunet gelir. / Cervantes

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur. / M.Gandhi

Şiddeti, koşullar doğurur. Bu yüzden suçlular hapse düştüklerinde örnek vatandaşa dönüşür.Çünkü içeride tecavüz edip öldürecekleri kadınlar yoktur. / Paul Cleave

Kadın istismarına hayır

Resmi İndir

Ben bir kadınım ve istediğim saatte istediğim yerde olurum. İstersem çarşaf giyer istersem mini etek/şort giyerim. Herkesin içinde kahkaha da atarım, uğradığım adaletsizliğe karşı hakkımı da savunurum. Ben bir kadınım, beni susturamazsınız. Susmam.

Kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte mücadele ederek, bu şiddetin önüne geçmek için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız.

Kadına karşı şiddeti durdurmak herkesin görevidir.

Kadına saygılı ol

Resmi İndir

Silahlı insan en çok neden korkar ? Diğer silahlılardan mı? Hayır! Şiddet yanlıları en çok neden korkar ? Şiddetten mi ? Buna da hayır yanıtını verebilirim. Peki ya acımasız ve bencil insanlar en çok neden korkarlar ? Onların hepsini sevgiden, aşktan daha çok korkutan bir şey yoktur. / Jan-Philipp Sendker

Bir kaç küçük tecrübe sonunda anladım ki, amaç hiç bir zaman kullanılan araçlardan farklı olmuyor. Şiddet ancak şiddeti doğuruyor. / John Steinbeck

Kadınların haklarını yerine. Getirme husûsunda, Allâh’tan korkunuz…! Zîrâ siz onları; Allâh’ın bir emâneti, Olarak aldınız…! Hadis-i Şerif

Kadına tecavüze hayır

Resmi İndir

Sevdiğini düşünmek için geceleri türkü dinleyen kadınları baş üstünde taşımalı adamlar… ! / Neşet Ertaş

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!:
emotion
1
emotion
0
emotion
0
emotion
0
emotion
0
emotion
0
emotion
0
Dostlarınla paylaş:
WPDURUM KULLANICILARI NE DİYOR?
Yorum yaz
Neşet Ertaş Sözleri: Türk Halk Müziğinin Efsanesinden Derin Anlamlar
Neşet Ertaş Sözleri: Türk Halk Müziğinin Efsanesinden Derin Anlamlar

Neşet Ertaş'ın eşsiz sesi ve derin sözleriyle dolu dünyasına hoş geldiniz! Web sitemizde,...

 • Anlamlı
 • 3 ay önce
 • 785
Umre Dönüşüne Özel: Anlamlı Mesajlarla Karşılayın
Umre Dönüşüne Özel: Anlamlı Mesajlarla Karşılayın

Umre'nin kutsal topraklarından dönen sevdiklerinize özel bir selam vermek ister misiniz? Web...

 • Anlamlı
 • 3 ay önce
 • 807
Müslüm Gürses Sözleri
Müslüm Gürses Sözleri

Müslüm Gürses, Türk müziğinin ünlü sanatçılarından biridir ve "Müslüm Baba" olarak da...

 • Anlamlı
 • 2 ay önce
 • 712
Kadınları Etkilemenin Yolu: Romantik ve Anlamlı Sözlerle Dolu İçerik
Kadınları Etkilemenin Yolu: Romantik ve Anlamlı Sözlerle Dolu İçerik

Web sitemizde, kadınları etkilemenin inceliklerini keşfedin! Romantik ve anlamlı sözlerle dolu...

 • Anlamlı
 • 3 ay önce
 • 642
Sık Sık Duyduğumuz Klasik 10 Anne Sözü: Annelerin Dilinden Hayat Dersleri
Sık Sık Duyduğumuz Klasik 10 Anne Sözü: Annelerin Dilinden Hayat Dersleri

Anneler, yaşamın içerisinde öğretilerle dolu olanaklar sunarlar. Onların klasik sözleri,...

 • Anlamlı
 • 2 ay önce
 • 751
İltifat Sözleri: Güzel Anları Taçlandırın, Sevdiklerinize En Tatlı Sözleri Söyleyin
İltifat Sözleri: Güzel Anları Taçlandırın, Sevdiklerinize En Tatlı Sözleri Söyleyin

Sevdiklerinize duyduğunuz içten duyguları en güzel şekilde ifade etmek için ihtiyacınız...

 • Anlamlı
 • 3 ay önce
 • 740
Daha fazlası
WPdurum'a abone olun

Paylaşımlardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız abone olun!