En Güzel Vatan Sözleri 2022

Vatan bir milletin sahip olabileceği en önemli unsurdur. Vatan ve bayrak milletin kutsalıdır. Vatanı için yaşar insanlar. Vatanını korumak için canını bile verir. Askerler vatanı koruyabilmek ve insanların yataklarında huzurla uyuyabilmeleri için gecelerini gündüz eder. Okurken büyük bir coşku duyacağınız birbirinden güzel vatan sözlerini ve vatan şiirlerini sosyal hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

Yaşamak için doğmadık ki ölmekten korkalım.

Bir gün kucağında ülke ararken, ayağına çelme takılmasını istemiyorsan Vatanına ve Bayrağına sahip çık.

Vatan sevmenin sağı solu olmaz. Yüreği olur, o da varsa!

Vatan sevgisi imandan gelir. Hz. Muhammed

Vatan için ölmek de var; fakat borcun yaşamaktır.

Vatanı terk etmek kadar üzücü bir şey yoktur.

VATAN SÖZLERİ

Resmi İndir

Başlar düşmeden yere bayrak düşmez, vatan bölünmez.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.

Söz bir vatansa bir biriz. Söz bayraksa biz iriyiz. Söz milletse biz Türkiye’yiz.

Şu ölüm meselesi basit gelir Türklere… Şehadet mertebesi bir destandır dillere…

Vatan için ölmek de var; fakat borcun yaşamaktır.

Vatanı terk etmek kadar üzücü bir şey yoktur.

Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz. ll. Abdülhamid

Vatan hastalığı diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin.

En Coşkulu Vatan Sevgisi Sözleri

Vatan üstünde kıymetini bilen millet varsa vatandır.

Bu bayrak öyle bir bayraktır ki, içinde vatan vardır, dökülen kan vardır, iki cihan vardır. Din vardır İman vardır. Muhsin Yazıcıoğlu

Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum, dostun düşmanın kim sez sez oğlum. Tarihi şerefinle yaz oğlum.

En Coşkulu Vatan Sevgisi Sözleri

Resmi İndir

Aşk bize hep 5 harf… Allah gibi, Kuran gibi, Namaz gibi, Vatan gibi ve Hilal gibi…

Vatan hastalığı diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin.

Vatan üstünde kıymetini bilen millet varsa vatandır.

Kan grubum, vatan haini olmayan herkese uyar. Nejat Uygur

Kan grubum, vatan haini olmayan herkese uyar. Nejat Uygur

Resimli Güzel Vatan Sözleri

Resmi İndir

Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Atatürk

Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim.

Madem unuttunuz Kür Şad adlı çeriyi, Hatırlatırız yine yağmur kokan Geceyi…

Anam gibi yemek yapmasını da bilirim, babam gibi vatan kurtarmasını da!

Sana secde eden ordularına yenilgi gösterme Allah’ım.

Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Atatürk

Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim.

Atatürk sözleri

Resmi İndir

Vatan sevmenin sağı solu olmaz. Yüreği olur, o da varsa!

Vatan sağlığa benzer, değeri, kaybedilince anlaşılır. Süleyman Nazif

Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır.

Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tevfik Fikret

Bizim maviye olan düşkünlüğümüz, Selanik’te açan bir çift gözle başladı.

Cansa Can, Kansa Kan! Yeter ki sen dalgalan şanlı bayrağım.

Türk bayrağı sözler

Resmi İndir

Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tevfik Fikret

Eğer vatan sevgisi olmasaydı, vatanın bazı yöreleri çekilmezdi.

Allah’ım! Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, dinimize, şanımıza ve şerefimize göz dikenlere fırsat verme.

En Manalı Vatan Millet Sözleri

Komandoyuz biz yüce dağlar aşarız. Anayı babayı terk eder vatan için koşarız.

Devletini sevmeyen haine hilalin gölgesi haram olsun.

En Manalı Vatan Millet Sözleri

Resmi İndir

Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?

Vatan için ölmek de var; fakat borcun yaşamaktır. Tevfik Fikret

Aşk güzeldir karşılığı varsa ama karşılıksız da sevilir karşımda ki vatansa.

Türkün yumruğu sert, yüreği, mert, vatanına göz dikenin başına dert olur.

Vatan sevgisi imandan gelir. Hz. Muhammed

Benden eyerimi isteyiniz vereyim, atımı isteyiniz vereyim fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin veremem. Mete Han

Vatan aşkı maya gibidir. Sütü bozuklarda tutmaz. Muhsin Yazıcıoğlu

Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.

Vatanı için ölmüş bir insan mesut insandır. Virgilius

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor; bir hilal uğruna, ya rab, ne güneşler batıyor. Mehmet Akif Ersoy

Türkiye Vatan sözleri

Resmi İndir

Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi asla affetmeyiniz. Hz. Ali (r.a)

Vatanım için verecek, birden fazla canım olmadığı için üzgünüm. Nathan Hale

Ezanla geldik salayla gideriz. Bu vatan için kanımızı şerbet diye içeriz.

Şahsınıza kötülük edenleri affediniz; vatan ve milletinize kötülük edenleri asla!

Bir insanın ülkesine hizmet vermeden ölmesi çok acıdır. George Linley

Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. Mustafa Kemal Atatürk

Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz. II. Abdülhamid

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir. Orhan Şaik Gökyay

Sahipsiz olan vatanın batması haktır, sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır.

VATAN SÖZLERİ resimleri

Resmi İndir

İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir

Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır. Mustafa Kemal Atatürk

Vatan Sözleri - Vatan ile İlgili Sözler

Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak, neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor bak. Süleyman Nazif

Vatan sağlığa benzer, değeri, kaybedilince anlaşılır. Süleyman Nazif

Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir. Montesquieu

Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tevfik Fikret

Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? Horatius

Bu memleket tarihte Türk’tü. Bugün de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak kalacaktır. Atatürk

Vatan ile İlgili Sözler

Resmi İndir

Toprak, devletin temelidir, hiç kimseye verilmez. Mete Han

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir. Thomas Henry Huxley

Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tevfik Fikret

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim.

Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır.

Vatan bir milletin evidir, ocağıdır. Vatansız millet kimsesiz kalmış çocuk gibidir.

Asker sözleri durum resmi

Resmi İndir

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Mustafa Kemal Atatürk

Vatan bir milletin evidir. Ahmet Mithat

Vatanperverlik duygusunu yaşamayan toplum, tarihte yok olmaya mahkûmdur.

Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy

Anlamlı Vatan sözleri

Resmi İndir

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor; bir hilal uğruna, Ya Rab, ne güneşler batıyor.

Vatanımın toprağı temizdir; elimi ve elimizi kirletmez!

Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir.

Vatan sevgisi

Resmi İndir

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Barış sırasında vatana yapacağın hizmet, savaş esnasında vatan için ne yapacağınızı ortaya koyar

Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır. M. Cemal Kuntay

Gerektiği zaman vatan için bir tek birey gibi tek istek ve karar ile çalışmasını bilen bir millet, elbette büyük bir geleceğe lâyık ve aday olan bir millettir. 1927

 Vatan Sözleri 2022

Resmi İndir

Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri, düşmanların lânetlenmeyi gerektiren tutkularına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir. 1921

Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir.

Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur.

Türk askeri vatan sözleri

Resmi İndir

Vatana En Güzel Sözler

Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz.

Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur. İstiklâl harbinde benim de milletime ettiğim bir takım hizmetler olmuştur zannederim. Fakat, bunlardan hiçbirini kendime mal etmedim. Yapılanın hepsi milletin eseridir, dedim; aranacak olursa, doğrusu da budur.

Felâketler, elemler, mağlûbiyetler milletler üzerinde bir takım etkenlerin vücut bulmasına sebebiyet verir. Bu etkenlerin başlıcası öyle kara günlerinde sonra milletlerin uyanması vakalarını bulması ve kendi benliğini duymasıdır.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

Vatana En Güzel Sözler

Resmi İndir

Mazide sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için, yapmamız lâzım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz; bugüne ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır. İlmî çalışmalarda bunlar arasındadır.

Türk milleti kahramanlıkta olduğu kadar, istidat ve liyakatte de bütün milletlerden üstündür. Mühim bir vazifenin yapılışında benden evvel işe girişen, millet olmuştur. Benim şu veya bu sebeple tehir ettiğim mühim vazifeyi millet bana ihtar etmiş ve yaptırmıştır. Bunu milletin müşterek ruhundaki yükseklik ve erginliğe parlak bir misal olarak anmayalım.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!:
emotion
1
emotion
0
emotion
0
emotion
0
emotion
0
emotion
0
emotion
0
Dostlarınla paylaş:
WPDURUM KULLANICILARI NE DİYOR?
Yorum yaz
Anlamlı Zenginlik Sözleri
Anlamlı Zenginlik Sözleri

Zenginliği anlatan güzel sözleri, komik zenginlik sözlerini, para ile ilgili sözleri ve daha...

 • Anlamlı
 • 5 gün önce
 • 82
En Güzel Beşiktaş Sözleri 2023
En Güzel Beşiktaş Sözleri 2023

Ateşli taraftarları ile Türkiye’nin en büyük kulüplerinden ya da herkesin ifade ettiği...

 • Anlamlı
 • 7 gün önce
 • 55
Trabzonspor Taraftar Sözleri 2023
Trabzonspor Taraftar Sözleri 2023

Beğendiğiniz Trabzonspor İle İlgili Sözleri sosyal medya hesaplarınızdan sizler de...

 • Anlamlı
 • 15 gün önce
 • 97
21 Ocak Dünya Sarılma Günü Sözleri 2023
21 Ocak Dünya Sarılma Günü Sözleri 2023

Dünya Sarılma veya Kucaklaşma Günü, ilk olarak 21 Ocak 1986 tarihinde Michigan’da...

 • Anlamlı
 • 20 gün önce
 • 212
50+ En Güzel Takım İsimleri
50+ En Güzel Takım İsimleri

Grubunuzu tanımlamak için en iyi takım adını mı bulmaya mı çalışıyorsunuz? İşte bu...

 • Anlamlı
 • 21 gün önce
 • 92
Anlamlı Çay Muhabbeti Sözleri
Anlamlı Çay Muhabbeti Sözleri

Yorgun, üzgün, kırgın ya da keyifli hangi halde olursak olalım çay içmek bizim için ayrı...

 • Anlamlı
 • 1 ay önce
 • 259
Daha fazlası
WPdurum'a abone olun

Paylaşımlardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız abone olun!