Diriliş Ertuğrul Sözleri

Bir çok insanın gönlünde taht kuran harika senaryoya ve kurguya sahip olan Diriliş Ertuğrul dizisinin sözleri.. Sizler de resimli Diriliş Ertuğrul sözlerini sosyal medya hesaplarından paylaşabilirsiniz.

Mazluma merhamet, zalime gazap gerek…

Davamız kutlu, yolumuz çetin, düşmanımız ise kahpedir!

Değil karşımıza taştan surlar sıra dağlar çekseler de göğsümüzle parçalar geçeriz!

En büyük zafer nefsini tanımaktır. Düşman, insanın kendisidir. Dost ise, nefsi tanıyanın kendisidir.

En Güzel Diriliş Ertuğrul Sözleri

Resmi İndir

Türk; aç kalır, susuz kalır, lakin devletsiz kalmaz. Ya bu devlet adalet üzere olacak ya da biz adalet üzere bir devlet kuracağız.

Aslan kapana girdi mi çakallar bile diş bilermiş (Ertuğrul Bey)

Atalarımızın destanlarını masal mı sandın? Onlar bebe uyutmak için değil, adam uyandırmak içindir. (Süleyman Şah)

Er sözü, er yüzüne söylenir. Ertuğrul

Gayemiz AIIah’ın adaIetini cihana yaymaktır. MazIuma umut̷ zaIime yavuz oImaktır. Bu uğurda şehit oImakta var gazi oImakta. Takdir-i iIâhîye boynumuz kıIdan incedir.

Allah bu kutlu yolda bize de şehadet nasip etsin.

Toprağı yurt yapan mezarlardır!

Soluk soluğa koşan atlara andolsun!

Diriliş Ertuğrul Replikleri

Resmi İndir

Esir olmayacağız. Zelil olmayacağız. Teslim olmayacağız. Tek sözümüz vardır: Zalime karşı cesaret, esarete karşı hürriyet!

Biz Türkler adam olana her daim inanırız!

Bir nefesine bile hükmedemediğimiz bu dünya için boyun mu bükeceğiz.

İnsanı ölümünden eceli korurmuş. Yeğise düşmeyin yiğitler.

Bu uğurda değil zincirlere vurulup zindanlara atılmak, dar ağacından boynumuza ilmek geçirseler, tek sözümüz sonsuza dek adalet olacak!

İbni Arabi; İmtihanı geçen, kendini yere deviren adam olmak gerek evlat. O zaman en büyük pehlivan da sensin, en büyük kahraman da.

Anlamlı Diriliş Ertuğrul Sözleri

Resmi İndir

‘Anadolu imdiye kadar gördüğü en şiddetli cengi görecek!”

Akılda Kalan Diriliş Sözleri

Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır (Turgut Alp)

Mazluma merhamet, zalime gazap gerek…

Yiğidi en çok korkutan tek bir dert vardır. O da sevda.

İmtihanı geçen, kendini yere deviren adam olmak gerek evlat. O zaman en büyük pehlivan da sensin, en büyük kahraman da (İbni Arabi)

Oba dediğin birlik ve beraberlik olduğu zaman ayakta kalır! Birlik bozulmuşsa düşmanın karşısında yenilmeye, yok olmaya mahkumsunuzdur! (Hayme Ana)

Akılda Kalan Diriliş Sözleri

Resmi İndir

Yiğidin bakışı, korkağın kılıcından keskindir.

İftira; yiğidin etini sıkılaştırır, imanını güçlendirir.

Elindeki kılıcı, Yaradan’ın emriyle savuran Alp’lerin piri Hz. Ali.

Cesur, dürüst, güzel yürekli bir yiğitsin Ertuğrul Bey. Sana can borcumuz bir değil bindir! Ama benim kaderim çok önceden yazılmıştır.

Canımıza kastedenin canını almaya.

Bir nefesine bile hükmedemeyeceğimiz bir dünya için boyun mu bükeceğiz, zalime eyvallah mı diyeceğiz?

İsyan edip kötü söz söylemek yerine, Allah’ın adını an, duanı et!

Asla korkmayın! Sancağımızı dalgalandıran da töremizi yaşatan da damarlarımızda taşıdığımız şerefli kandır. Biz bu kanı taşıdıkça, ayak bastığımız her yer yurt, sesimizin ulaştığı her yer bize vatandır.

Diriliş Ertuğrul Dizi Sözleri

Resmi İndir

Üstte mavi gök, altta yağız yer şahittir ki, gecenin en koyu ânı, şafağa en yakın olan ânıdır. Unutmayın ki devlet, taş binaların içinde değildir. Devlet Türk’ün ruhudur ve her Türk bir devlettir. Yeryüzünde bir Türk bile yaşıyorsa, bizim için bir devlet var demektir.

Adalet, hürriyet, sükûnet, birlik! İşte yasamız budur!

Aslı kurt olanın, nesli kurt olur. Deli Demir

Toy senin, av benim olsun ağabey. Ertuğrul

Oğuz töresi, duymasını bilene çok şey söyler. Süleyman Şah

Değil karşımıza taştan surlar sıra dağlar çekseler de göğsümüzle parçalar geçeriz!

Gözlerini kapattığında ışığıyla içindeki karanlığı aydınlatan her kimse, onu düşünmeyi bir an bile bırakma.

İmtihanı geçen, kendini yere deviren adam olmak gerek evlat. O zaman en büyük pehlivan da sensin, en büyük kahraman da.

Diriliş Ertuğrulun Efsane Replikleri

Resmi İndir

Biz birbirimize kıydıkça, zalimler de hükümranlığına devam eder. Aklımızı ve gönlümüzü toprağa gömdük. Şuurumuzu kaybettik. Eğer bir “DİRİLİŞ” başlayacaksa, evvela aklımızı ve gönlümüzü yeniden kazanmalıyız.

Demiştim halep bizim mezarımız olacak diye Kurdoğlu Merak etme Kurdoğlu, neslimizden birileri gelir mezarımızı burada komaz. Deli Demir

Huzuru taş duvarlar arasında size bıraktık. Bıraktık ki, bu dünyada kalıcı olduğunuzu zannedip, fitne saçın, kibir tohumları ekin, kibir putları dikin.

Unutmayasın!.. Elindeki sırrı saklayamayana yeni sır vermez Sırların Sahibi… (İbn-i Arabi)

Biz bu yolda her türlü cevri, cefayı, eziyeti göze almışız evelallah. İdam ipi zalimin elindeyse adalet kılıcı da bizim elimizdedir!

Diriliş dizisinde kullanılan sözler;

Resmi İndir

Halep’ten ya yurdu alıp çıkacağız ya da canlarımızı bırakacağız. Süleyman Şah

Derler ki; Güneş belirmişken yıldızlara bakıp yön tayin edilmez. Bırak yıldızlarla uğraşmayı, görmek istersen güneş benim elimde.

Diriliş Ertuğrul Dizi Sözleri

OI deyince oIduran… GönüIIerimizi imanIa doIduran Yüce AIIah’ım… BizIer senin rızan için̷ cihanda adaIeti hakim kıImak üzre yoIa çıktık… Çıktığımız yoIda bizi muzaffer eyIe Ya Rabbi…

Töremizde hainIer için tek bir hüküm veriImiştir; o da öIümdür. Bu hain̷ gem vuramadığı ihtirasının bedeIini canıyIa ödemiştir. İyi bakın! Her kim menfaati uğruna̷ ihtirası uğruna töreyi çiğner̷ ihanet ederse̷ o vakit keIIesi eIimde oIacaktır.

Diriliş Dizisi Sözleri

Resmi İndir

Bizi usIandırmak isteyenIeri çok işittik. Iakin hepsinin pusatIarımızda kan izIeri var!

Ömrümde bir kadına elimi kaldırmadım. Allah bana o utancı yaşatmasın. Ama şunu bil ki, aklıma her geldiğinde cehennemde yanman için Dua edeceğim.

Derler ki; “Güneş belirmişken yıldızlara bakıp yön tayin edilmez.” Bırak yıldızlarla uğraşmayı. Görmek istersen güneş benim elimde.

Ertuğrul; Tek başına bir ümmet olan Hz. İbrahim gibi, yollara düşüp, senin o zavallı dediğin insanlarla, devlet kuracağım.

Diriliş Ertuğrul İle İlgili Sözler

Resmi İndir

Gittiğin topraklarda şifa bulasın inşallah. Şifa bulasın da yeni yurdunda obanı dimdik ayakta karşılayasın.

Kayı’nın yiğit hatunları bir dağ gibi muhkem duracak ki Kayı’nın yiğit erleri dağ aslanı gibi kükresin.

ŞehitIerimizin ruhu bize manevi kuvvet verecektir. ŞehitIerimizin her damIa kanı bu toprakIarı perçinIememize vesiIe oIacaktır.

Sungurtekin Bey: Gerekirse Alplerimle sarayı basıp gardaşımı kurtaracam!

Akılda Kalan Diriliş Sözleri

Resmi İndir

Emir Saadettin; Yarın, öyle bir güçle çıkacağım ki karşına yalnızca sırtını dayadığın devletin değil, emrindeki Türk obaları da senin en büyük düşmanın olacak.

Türk; aç kalır, susuz kalır, lakin devletsiz kalmaz. Ya bu devlet adalet üzere olacak ya da biz adalet üzere bir devlet kuracağız.

Şehid olmak bize ecdad mirasıdır. Zaman geçse de, şehid olma arzumuz hiç bitmemektedir.

Ertuğrul; Eğer gökkubeyi mazlumların çığlıkları dolduracaksa, kutsal bildiğimiz töremiz, dilimiz, dinimiz ve toprağımız zalimler tarafından çiğnenecekse bizim kışlağımız olsa ne yazar olmasa ne…

Üstad-ı Azam; Unutmayın!.. Oyun bitince şah da, piyonlar da aynı kutuya girerler sonunda. Galibin kim olduğunu onları masadan kaldıran bilir sadece…

Harika Diriliş Ertuğrul Sözleri

Harika Diriliş Ertuğrul Sözleri

Resmi İndir

Okla yay iyidir. Öyle hançer gibi, kılınç gibi adamın dibine girmen gerekmez! (Gündoğdu)

Allah’ın varlığını unutmadan, kardeşini dardan kurtaracak vesileyi aramaktır tevekkül. Yiğidin imtihanı çetin olur ve yiğide durmak yaraşmaz.

Dibindeki yılanı ezmeyip büyümesine göz yumarsan, dişlerini evvela sana geçirir. Yazık ki yılanın yılan olduğu ancak zehirleyince anlaşılır oldu.

Oğuz atamın yeminiyle, kuşanalım yay ile kalkan, Damga olsun bize bu yan, Demir mızraklarımız olsun orman, Daha deniz, daha ırmak. Gök çadırımız olsun, güneş bize bayrak.

Hakikati bulmak için gerekirse tüm cihanın huzurunu kaçırırım.

Davamız kutlu, yolumuz çetin, düşmanımız ise kahpedir!

Eğer gökkubeyi mazlumların çığlıkları dolduracaksa, kutsal bildiğimiz töremiz, dilimiz, dinimiz ve toprağımız zalimler tarafından çiğnenecekse bizim kışlağımız olsa ne yazar olmasa ne… (Ertuğrul)

Bu yolda İbrahimî bir tavırla, karınca kararlılığıyla gerekirse ateşlere yürüyeceğiz. Lakin asla ve asla davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Zafer bizi ne kibre ne de rehavete sürükleyecek. Bir gönül fethetmeyi bin kale fethetmeye tercih edeceğiz. Gayelerimize tüm insanlığı ortak ekleyeceğiz. Yarın herkes bilecek! Eğer biz bu ülküyü yaşar ve yaşatırsak, bir gün bu koca cihanı Türkler fethedecek.

Eğer gökkubeyi mazlumların çığlıkları dolduracaksa, kutsal bildiğimiz töremiz, dilimiz, dinimiz ve toprağımız zalimler tarafından çiğnenecekse bizim kışlağımız olsa ne yazar olmasa ne.

Selçuk oğullarıyla, Selahattin Eyyubi’nin evlatlarını çatıştıracağız. Nasır

AktoIgaIı̷ ak yeIeIim benim̷ sen benim kanadımsın. Yine kanadım oI ki gün üzerimize batmadan bi kahpe tuzak daha bozaIım.

Unutmayın! Biz yağma için̷ ganimet için değiI; Rızayı İIahi ve nizam-ı aIem için cenk ederiz. Bunu akIınızdan çıkarmayasınız ki fetih yoIunda gayretiniz tükenmesin!

İhanetle kazanılan toprak, Kayılara yurt değil ancak cehennem olur.

Etkileyici Diriliş Ertuğrul sözleri

Resmi İndir

Yiğidin bakışı, korkağın kılıcından keskindir.

Şan senin olsun. Şehadet bize yeter.

Biz Müslümanlar cenk ettiğimiz kâfire bile son bir kez merhamet gösteririz, gösteririz ki belki doğru yolu bulur diye!

Eğer gökkubeyi mazlumların çığlıkları dolduracaksa, kutsal bildiğimiz töremiz, dilimiz, dinimiz ve toprağımız zalimler tarafından çiğnenecekse bizim kışlağımız olsa ne yazar olmasa ne…

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!:
emotion
0
emotion
0
emotion
0
emotion
0
emotion
0
emotion
0
emotion
0
Dostlarınla paylaş:
WPDURUM KULLANICILARI NE DİYOR?
  • Sənan
  • 2 ay önce

  Gözəl Sözlər

Yorum yaz
Yalı Çapkını Dizi Replikleri
Yalı Çapkını Dizi Replikleri

En güzel Yalı Çapkını Dizi Sözlerini sizin için topladık... Sözün acısı yemeğin...

 • Dizilerden
 • 1 yıl önce
 • 2.6k
Mematiden Ağır Sözler
Mematiden Ağır Sözler

Kurtlar Vadisi'nin vazgeçilmezi Memati Baş'ın en iyi sözlerini sizler için listeledik. Aşk...

 • Dizilerden
 • 8 ay önce
 • 2.5k
50 En İyi Ramiz Dayı Sözleri
50 En İyi Ramiz Dayı Sözleri

Ramiz Karaeski ya da Ramiz Dayı, bir Türk dizisi olan Ezel adlı dizide kurgusal bir karakter....

 • Dizilerden
 • 1 yıl önce
 • 3.7k
Türk Dizilerinin En İyi Kadın Oyuncularından Kısa ve Anlamlı 13 Whatsapp Durum Videoları
Türk Dizilerinin En İyi Kadın Oyuncularından Kısa ve Anlamlı 13 Whatsapp Durum Videoları

Yerli dizi kadın oyuncularının unutulmaz sahnelerinden kısa videolar ve en iyi türk kadın...

 • Dizilerden
 • 1 yıl önce
 • 1.5k
Yalı Çapkını Dizisinden 12 Kısa Video
Yalı Çapkını Dizisinden 12 Kısa Video

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlunun röl aldığı Yalı Çapkını dizisi izlenme rekorları...

 • Dizilerden
 • 1 yıl önce
 • 3.1k
Ezel dizisinden en güzel sözler
Ezel dizisinden en güzel sözler

Ezel dizinde ki sözler olarak siz kullanıcılarımıza bir birinden güzel ezel dizisi resimli...

 • Dizilerden
 • 1 yıl önce
 • 2.8k
Daha fazlası
WPdurum'a abone olun

Paylaşımlardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız abone olun!