Anlamlı ve Güncel Kul Hakkı İle İlgili Güzel Sözler

Kul hakkı kavramı İslam'da titizlikle yaklaşılan bir kavramdır. Kul hakkı ile ilgili Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i şeriflerde bilgiler yer almaktadır. Haksızlık ve kul hakkı ile ilgili sözlerle karşınızdayız. İşte en güncel kul hakkı ile ilgili sözler.

En Güzel Kul Hakkı İle İlgili Sözler

İftira atmak en büyük kul hakkıdır.

Onca nimet varken kul hakkı yemeyin.

Kul Hakkı İle İlgili Sözler

Resmi İndir

Kilo aldırmıyor diye kul hakkı yemeyin!

Cenab-ı Hak kul hakkı için "Benim yanıma her şey ile gelin affederim. Fakat kul hakkı ile gelmeyin, onu ben değil, kulum affeder." demiştir.

Allah katında en aziz kul, intikama gücü yeterken affedendir. - Hz. Muhammed

Bu ülkede hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi. - İsmet Özel

Her günahın affı var, kul hakkı müstesna!

Kul hakkı Mü’minin ayıbı kusUrudur. Ebû Nuaym

Kul hakkı nedir bilir misin sevgili kardeşim? Allah yarına bırakır; ama asla yanına bırakmaz! İşte budur kul hakkı...

Günah diye domuz eti yemeyenler, konu kul hakkı olunca kazanın dibini sıyırıyor! (Ali Şeriatı)

Haksızlıklara isyan etmeyenler onlardan gelecek her musibete katlanmalıdır. - Hz. Ali (r.a.)

Beni kul hakkıyla karşına çıkartma ya Rabbim. Amin.

Kul Hakkı Güzel Sözler

Resmi İndir

Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır. Socrates

Kul hakkı yeme, işini düzgün yap, gece gündüz kendini pazarlama, unvanlarını değil erdem ve niteliklerini artırmaya gayret edenlerden ol.

Kul hakkı çok geniş bir alanı kapsar insan hayatında. Hiç tanımadığın kimseye bile dudak bükme.

En hayırlı oruç, kul hakkı yememektir. Ömür boyu tutulur. Hz. Ali

Kul hakkı, Allah ile aramızdaki en yüksek duvardır. Nureddin Yıldız

Her gün aynı yemeği yiyin, kuru ekmek yiyin ama asla kul hakkı yemeyin.

Dünyada o kadar çok nimet varken gidip de kul hakkı yemeyin.

Ne para istiyorum ne de pul. Tek istediğim yalansız bir kul. - Özdemir Asaf

Gönlü aydın bir kişiye kul olmak, padişahların başına tâc olmaktan iyidir.

En iyi Kul Hakkı Sözleri

Resmi İndir

Sevgi değil, “hak” yücedir. Hak “kul hakkı” ise yücelik bakidir! Meral Meri

Camide ön safa karargâh kurup Kul hakkı yiyene gardaş mı deyim? Abdurrahim Karakoç

Günah diye domuz eti yemeyenler, konu kul hakkı olunca kazanın dibini sıyırıyor! Ali Şeriatı

Kul Hakkı İle İlgili Sözler 2022

Allah’ım kul hakkı olarak üzerimde ne kadar borç varsa, bunların hepsini ödetmeden canımı alma.

Ey Dost kul hakkı nedir bilir misin? Allah yarına bırakır; ama asla yanına bırakmaz! İşte budur kul hakkı.

Anlamlı Kul Hakkı Sözleri

Resmi İndir

Rabbim der ki hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Şimdi zulme susuyorlar ama hesap günü konuşacaklar. - Hz. Mevlana

Kul hakkına riayet ile geçimini sağlayan hiçbir kimse cahil değildir. - Berat Demirci

Kul hakkı mü'minin ayıbı kusûrudur. - Ebû Nuaym

Bir kimse Peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa fakat üzerinde bir kuruş kul hakkı bulunsa, bu bir kuruşu ödemedikçe Cennete giremez.

En güzel Kul Hakkı Sözleri

Resmi İndir

KUL HAKKI İLE İLGİLİ HADİSLER

İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz. Hadis-i Şerif

Kul, dünyadan göç etmeden kendisi için takdi edilen rızkı alacaktır. Hadis-i Şerif

Şehîdin, kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allah Teâlâ mağfiret eder. Hadis-i Şerif

Bir kısım insanlar, Allâh’ın mülkünden haksız bir sûrette mal elde etmeye girişirler. Hâlbuki bu, kıyâmet günü onlara bir ateştir, başka bir şey değil. Hadis-i Şerif

KUL HAKKI İLE İLGİLİ HADİSLER

Resmi İndir

Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Allah katında, Rahman’ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklardır. Hadis-i Şerif

Üzerinde kul hakkı olan ölmeden önce ödeyip helâllaşsın! Çünkü âhırette altının malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevâblarından alınır sevâbları olmazsa hak sâhibinin günâhları buna yüklenir. Hadis-i Şerif

En Güzel ve Anlamlı Kul Hakkı

Resmi İndir

En Güzel ve Anlamlı Kul Hakkı İle İlgili Sözler

Rabbim der ki hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Şimdi zulme susuyorlar ama hesap günü konuşacaklar. - Hz. Mevlana

Kul hakkına riayet ile geçimini sağlayan hiçbir kimse cahil değildir. - Berat Demirci

Kul hakkı mü'minin ayıbı kusûrudur. - Ebû Nuaym

KUL HAKKI İLE İLGİLİ HADİSLER

Resmi İndir

Bir şahsa karşı yapılan haksızlık herkese karşı yapılmış bir tehdit demektir. - Charles de Montesquieu

“Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.” Bakara Suresi, 42. ayet

“Yanlışlıkla olması dışında, bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz…” Nisa Suresi, 92. ayet

Anlamlı Kul Hakkı Sözleri

Resmi İndir

Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Allah katında, Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklardır. - Hadis-i Şerif

Haksızlıklara isyan etmeyenler onlardan gelecek her musibete katlanmalıdır. - Hz. Ali (r.a.)

Haksızlığa karşı çıkıp, hakkını aramayan, hem hakkını, hem şerefini kaybeder. - Hz. Ali (r.a.)

“Rüşdüne erinceye kadar yetimin malına, onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin; çünkü ahid sorumluluk doğurur.” İsra Suresi, 34. ayet

Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret hali müstesna, mallarınızı batıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda yemeyin. Nisâ Suresi, 29. ayet

“Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur.” Nisa Suresi, 112. ayet

İnsanlar birbirinin fotoğraflarını habersiz çekip internette paylaşıyor, konuşurken seslerini kaydediyor. Bunların hepsi kul hakkı. - İbrahim Tenekeci

Kul Hakkı İle İlgili Anlamlı Sözler

Resmi İndir

Her günahın affı var, kul hakkı müstesna!

“Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. ” Nisa Suresi, 29.

Ayet “Hiçbir peygamber savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa kıyamet günü, zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir; sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, tastamam ödenir. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.” Al-i İmran Suresi, 161. ayet

Ey güzel Allah'ım! Küfre düşmekten, kul hakkı yemekten, son nefeste imansız gitmekten sana sığınırız. Bizleri sana layık kul eyle...

Peki ya önce aşık edip sonra terk etmek? Bu da kul hakkına girmez mi?

Onca nimet varken kul hakkı yemeyin

Hiç kimse, diğer bir kimsenin kulu değildir.

“Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.” Nisâ Suresi; 3

Güncel Kul Hakkı Sözleri

Resmi İndir

Vaktiyle biz, İsrailoğullarından: Yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz, ana-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve «İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin» diye de emretmiştik. Sonunda azınız müstesna, yüz çevirerek dönüp gittiniz.

İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah'ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakîler ancak onlardır!

Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin.

Kul Hakkı

Resmi İndir

Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcadığınız şey, ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir.

Rabbim bizleri kul hakkı yiyenlerden eylemesin.

Resimli Kul Hakkı Sözleri

Resmi İndir

İnsan ne yaparsa yapsın yine de kul hakkına girmemeli çünkü belki Allah diğer günahları affeder ama kul hakkını asla affetmez.

Kul Sözler

Resmi İndir

Tabi ki hakkımı yiyebilirsin ama dikkat et sindirmesi zor olur. Kul hakkıdır acı olur, keder olur, bela olur yapışır canına.

Yalan yuvalandıysa dilinin ardında, haram kattıysan servetine malına, kırdığın bunca gönlün ahı yakında, yediğin kul hakkı sırtında oldukça değil Cami Kâbe’ye köprü yaptırsan ne fayda. (Ömer Hayyam)

İnsanlarla İlgili Etkili Sözler:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!:
emotion
20
emotion
0
emotion
0
emotion
0
emotion
2
emotion
0
emotion
1
Dostlarınla paylaş:
WPDURUM KULLANICILARI NE DİYOR?
Yorum yaz
Hz. Yusuf sözleri 2023
Hz. Yusuf sözleri 2023

Hz. Yusuf sözleri, sadece iki insanın birbirine olan aşkında değil Allah’a olan aşktan da...

 • Anlamlı
 • 4 gün önce
 • 90
Kız Evlatla İlgili Anlamlı Sözler
Kız Evlatla İlgili Anlamlı Sözler

Evlat gibisi var mıdır insan için? Canının parçasıdır evlat ve ebeveynler çocukları için...

 • Anlamlı
 • 5 gün önce
 • 113
Anlamlı Zenginlik Sözleri
Anlamlı Zenginlik Sözleri

Zenginliği anlatan güzel sözleri, komik zenginlik sözlerini, para ile ilgili sözleri ve daha...

 • Anlamlı
 • 12 gün önce
 • 148
En Güzel Beşiktaş Sözleri 2023
En Güzel Beşiktaş Sözleri 2023

Ateşli taraftarları ile Türkiye’nin en büyük kulüplerinden ya da herkesin ifade ettiği...

 • Anlamlı
 • 14 gün önce
 • 99
Trabzonspor Taraftar Sözleri 2023
Trabzonspor Taraftar Sözleri 2023

Beğendiğiniz Trabzonspor İle İlgili Sözleri sosyal medya hesaplarınızdan sizler de...

 • Anlamlı
 • 21 gün önce
 • 138
21 Ocak Dünya Sarılma Günü Sözleri 2023
21 Ocak Dünya Sarılma Günü Sözleri 2023

Dünya Sarılma veya Kucaklaşma Günü, ilk olarak 21 Ocak 1986 tarihinde Michigan’da...

 • Anlamlı
 • 27 gün önce
 • 245
Daha fazlası
WPdurum'a abone olun

Paylaşımlardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız abone olun!